Capital Cooling - Energy and climate solutions

Energisektorns affärskonsulter

Capital Cooling är ett specialistbolag inom Energy Management med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling inom energi- och fastighetsbranschen. Våra affärsutvecklare och projektledare har fokus på att integrera värden som förbättrar lönsamheten, höjer effektiviteten och anpassar verksamheten hos våra kunder.

Energieffektivisering ger resurshushållning

Omvärldens och kundernas beteende förändras snabbt vilket ökar behoven för att anpassa sig och utveckla sin förmåga som lokal energileverantör. I takt med att bostäder och lokaler energieffektiviseras minskar energibehovet samtidigt som nya aktörer gör entré och erbjuder nya kompletta energilösningar som konkurrerar med traditionella lösningar för hantering av fjärrvärme och eventuell fjärrkyla i olika typer av fastigheter.

  • Hur skall vi utveckla och hantera morgondagens behov av energiförsörjning i urbana och regionala samhällen?
  • Hur kan vi mer effektivt använda och återanvända våra resurser på den lokala marknaden?

Vi kallar det energiaffärer. Att utveckla lönsamma energikoncept med tydliga värden för samhälle, användare samt olika leverantörs-aktörer med det gemensamma målet – att hushålla med våra resurser.

Aktuellt

Energisektorns affärskonsulter | Capital Cooling

Analys & strategi

Capital Cooling genomför uppdrag inom hela affärsprocessen, från den tekniska systemlösningen till att säkerställa att värmeaffären uppnår den fastställda lönsamheten.

läs mer
Högtemperaturlager | Säsongslager för värme | Capital Cooling och SEEC - Lösningar och tjänster för energimarknaden

Säsongslager för värme

Undvik att kyla bort överskottsvärme med vårt unika och patenterade energikoncept för högtemperaturlager.

läs mer
Energisektorns affärskonsulter | Capital Cooling

Framtidssäkrad energibransch

Genom att hantera de risker som har påverkan på lönsamheten får du en bättre förmåga att framtidssäkra dina affärer.

läs mer
Partner Portal | Capital Cooling

Partner Portal

Samlat i vår portal, som en tjänst över nätet, finns verktyg som förenklar, effektiviserar och höjer kvaliteten i er kärnverksamhet och i era processer.

läs mer

Capital Cooling skapar värde

Capital Cooling har sina rötter inom energisektorn där vi framgångsrikt hittat och förverkligat morgondagens energiaffärer och lösningar. Med utgångspunkt i faktabaserad analys, ett pragmatiskt synsätt och hög kreativitet bidrar Capital Cooling till strategisk och operativ utveckling av våra kunders verksamheter.

Vår filosofi är affärsmässig framgång för våra uppdragsgivare med en tydlig kombination av ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn.

The Cleaner Environmental Solution

tces2

TCES är ett helhetskoncept utvecklat av Capital Cooling för energibolag som vill öka sin tillväxt och marknadsnärvaro. Modellen är framtagen för att säkerhetsställa att man uppnår de fastställda ekonomiska och tekniska målen i varje termisk energiaffär. Vi har använt TCES i alltifrån större komplexa enskilda leveranser av fjärrvärme till nyetablering av fjärrkyla på den internationella marknaden. Läs mer...

Exempel på uppdrag

Capital Cooling genomför årligen ett stort antal projekt inom energi- och fastighetsbranschen. Några av uppdragen är produktifiering och prissättning av fjärrvärme, utveckling av stödjande produkter och tjänster och att etablera nya kylaffärer nationellt och internationellt. Läs mer om våra referenser här.

”Helhetsintrycket jag har av Capital Cooling är mycket gott. Det är kvalitet och professionalism i hela genomförandet. Konsulterna visade under hela tiden ett stort personligt engagemang. Capital Cooling genomförde ett affärsutvecklingsuppdrag och de coachade oss och bistod med metodik och verktyg, och vi gjorde arbetet tillsammans”.

Thomas Malmstedt, Kraft & fjärrvärmechef, Arvika Fjärrvärme

”Vi är mycket nöjda med Capital Cooling. Vi hade behov av att genomlysa fjärrvärmeaffären och förändra vår prissättning. De har varit med oss under hela resan och har haft rätt verktyg och metoder för varje fas i affärsutvecklingsprojektet. Med Capital Coolings hjälp har vi förändrat prissättningen samtidigt som vi ökade vårt affärsfokus inom affärsområdet fjärrvärme.”

Lena Lundberg, Vd, SEVAB

Ekonomisk tillväxt

med miljöhänsyn

SWAC/fjärrkyla från Capital Cooling uppmärksammas och har fått erkännande från internationella miljöaktiva organisationer


cleantech logo


symbiocity 250px
RGB Sustainia Logo Tagline-Outlined

wwf logo

C40 logo